2012. március 3., szombat

A kupoladob felirataiואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש
Iz 40:25
Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? - mondja a Szent.
ימלך
Zsolt. 146:10
Uralkodik
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה
Iz 40:26
Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket?
יהוה

az Úr
המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא

Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat.
לעולם

mindörökké,
מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר

Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.
אלהיך

a te Istened,
המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו
Jób 25:2
Isten hatalma rettegést kelt, békességet szerez a magasságban.
ציון

Sion,
היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו
Jób 25:3
Nincs száma csapatainak; kire ne ragyogna világossága?
לדר

nemzedékről
ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים
Zsolt 18:17
Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből  kihúzott engem.
ודר

nemzedékre.
הללו את יהוה מן השמים הללוהו במרומים
Zsolt 148:1
Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!
הללויה

Allelúja.A héber szöveg a magánhangzók jelölésével:

וְאֶל מִי תְדַמְּיוּנִי וְאֶשְׁוֶה יֹאמַר קָדוֹשׁ
Iz 40:25
Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? - mondja a Szent.
יִמְלֹךְ
Zsolt. 146:10
Uralkodik
שְׂאוּ מָרֹום עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה
Iz 40:26
Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket?
יְהוָה

az ÚR
הַמֹּוצִיא בְמִסְפָּר צְבָאָם לְכֻלָּם בְּשֵׁם יִקְרָא

Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat.
לְעֹולָם

mindörökké,
מֵרֹב אֹונִים וְאַמִּיץ כֹּחַ אִישׁ לֹא נֶעְדָּר

Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.
אֱלֹהַיִךְ

a te Istened,
הַמְשֵׁל וָפַחַד עִמֹּו עֹשֶׂה שָׁלֹום בִּמְרוֹמָיו
Jób 25:2
Isten hatalma rettegést kelt, békességet szerez a magasságban.
צִיֹּון

Sion,
הֲיֵשׁ מִסְפָּר לִגְדוּדָיו וְעַל מִי לֹא יָקוּם אוֹרֵהוּ
Jób 25:3
Nincs száma csapatainak; kire ne ragyogna világossága?
לְדֹר

nemzedékről
יִשְׁלַח מִמָּרֹום יִקָּחֵנִי יַמְשֵׁנִי מִמַּיִם רַבִּים
Zsolt 18:17
Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.
וָדֹר

nemzedékre.
הַֽלְלוּ אֶת יְהוָה מִן הַשָּׁמַיִם הַלְלוּהוּ בַּמְּרוֹמִים
Zsolt 148:1
Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!
הַלְלוּיָהּ

Allelúja.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése